Amy Winehouse 10-15-2007 & 6-28-2008 Berlin, Tempodrom & Glastonbury Festival