Stan Getz Quartet 3-10-1082 Teatro Metropolitan, Ancona