Porcupine Tree 10-02-1997 Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz, PL